OSP - HISTORIA

 1963 r - powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Korzeniowej

Pierwszy zarząd :

Prezes - Limanin Władysław
Naczelnik - Mańko Stefan
Skarbnik - Limanin Czesław
Sekretarz - Sasal Tadeusz
Gospodarz - Cender Czesław

Członkowie OSP:
 1. Gawor Tadeusz
 2. Maciejczak Kazimierz
 3. Matla Bolesław
 4. Bąk Edward
 5. Sztachera Kazimierz
 6. Limanin Marian
 7. Michnicki Józef
 8. Łyżwa Mieczysław
1964 rok - OSP otrzymuje pierwszy sprzęt

30.12.1964r :
- węże
- pasy
- toporki
- pochewki
- motopompa Polonia P-25

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Korzeniowej nie posiada swojego budynku.
Zebrania OSP odbywają się w mieszkaniach prywatnych. Brak również pomieszczenia na przechowywanie skromnego sprzętu, który również jest przechowywany w prywatnych domach.
W związku z powyższym OSP czyni starania o zakup działki i ustanowienie własnej siedziby.
W dniu 27.08.1967 r OSP dokonuje zakupu dwóch działek, na których powstanie "Strażnica" Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej.

4 luty 1968 - Powstanie Komitetu Budowy remizy OSP w Woli Korzeniowej

1969r - OSP otrzymuje kolejny sprzęt:

19.09.1969

- mundury
-chełmy
-pasy

1968 - 1969
Trudem i wysiłkiem członków OSP i mieszkańców powstaje remiza strażacka

10.12.1969
OSP posiada już swoją "Strażnicę"

OSP w oddanym w 1969 roku do użytku budynku działała do 1973 roku.
Budynek jeszcze stał, mimo, że jego żywotność była słaba, ale OSP zaprzestała swojej działalności.

1973 - 1995 - we wsi Wola Korzeniowa nie działa Ochotnicza Straż Pożarna

1993r - sołtysem Woli Korzeniowej zostaje Marian Matla, który wychodzi z inicjatywą wznowienia działalności OSP.
Jego zaangażowanie i współpraca z mieszkańcami przynosi pozytywne efekty


1993 - wznowienie działalności
19 listopad 1993 - wpis do rejestru Sądu Wojewódzkiego w Radomiu
I Wydział Cywilny

22.12.1993 - rejestracja OSP Wola Korzeniowa, wpis do rejestru Stowarzyszeń

24.02.1994 - wybór Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej:

Prezes - Marian Matla
Naczelnik - Andrzej Tomczyk
Skarbnik - Kazimierz Pytoń
Seketarz - Zbigniew Gwarek
Gospodarz - Ryszard Matla

1995 rok - rozpoczynają się starania o budowę nowej siedziby pozwalającej na rozwój działalności.
OSP dokonuje zakupu działek pod budowę nowego budynku świetlico - remizy

03.08.1995 - załżenie księgi wieczystej na działkę 345
12.12.1995 - założenie księgi wieczystej na działkę 347
02.09.1995 - zatwierdzenie projektu budowy nowej remizy
10.02.2001r - wybór nowego Zarządu na lata 2001 - 2005

Prezes - Matla Marian
Naczelnik - Chojnacki Robert
Sekretarz - Wanat Cezary
Skarbnik - Rogoziński Zbigniew
Gospodarz - Matla Ryszard

15.12.2001 - Decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie został przekazany przez Komendanta Powiatowego - lekki samochód gaśniczy marki " Żuk"2006 - nowy Zarząd 2006-2011

Prezes - Matla Marian
Naczelnik - Seweryn Artur
Sekretarz - Wanat Cezary
Skarbnik - Gwarek Mieczysław
Gospodarz - Matla Ryszard

30 września 2006
Poświecenie strażnicy oraz sztandaru30 września 2006 - Poświęcenie strażnicy oraz sztandaru


Maj 2008 - Dzień Strażaka


Za trud, wysiłek, poświęcenie i służbę społeczeństwu strażacy zostają uhonorowani odznaczeniami:

złoty medal - Marian Matla
brązowy :

 1. Dzik krzysztof
 2. Dzik Dariusz
 3. Gwarek Mieczysław
 4. Matla Ryszard
 5. Matla Sławomir
 6. Matla Mariusz
 7. Nawrocki Karol
 8. Pytoń Kazimierz
 9. Tomczyk Krzysztof
 10. Sasal Wojciech
 11. Seweryn Artur
 12. Stefański Tadeusz
 13. Rogoziński Zbigniew
 14. Woźniak Kamil
 15. Zagajny Jan
24 kwietnia 2010r - VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę.

 
25.09.2010 - Strażacy prężnie działają, podejmują decyzję o dobudowaniu do strażnicy większego garażu - w którym może garażować większy samochód gaśniczy. Budowa została sfinansowana ze środków własnych, Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego

 

13 listopada 2010 

Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech i Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Zbigniew Gołąbek przekazali Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej nowy samochód ratowniczo – gaśniczy.


Uroczystości rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną przez powiatowego kapelana strażaków ks. dziekana Adama Radzimirskiego. W wygłoszonej homilii ks. dziekan zaznaczył, że strażacy coraz częściej ratują zdrowie i życie ludzi nie tylko w pożarach, ale także wielu innych sytuacjach.

Po mszy świętej główne uroczystości przeniosły się przed strażnicę. Obecni byli Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, z zastępcą Krzysztofem Ziółkowskim, radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Markiem Zdziechem, poseł Marek Suski, radna Sejmiku Mazowieckiego Agnieszka Górska, przedstawiciele starostwa powiatowego ze starostą Włodzimierzem Górlickim i przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Sokołowskim, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Zbigniew Gołąbek, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP i mieszkańcy Woli Korzeniowej.

Podczas uroczystości 12 strażaków z OSP z Woli Korzeniowej zostało odznaczonych srebrnymi medalami za zasługi dla pożarnictwa. Odznaczenia odebrali: Sławomir Barański, Mieczysław Gwarek, Wiesław Kaps, Ryszard Matla, Mariusz Matla, Marcin Miernik, Kazimierz Pytoń, Wojciech Sasal, Artur Seweryn, Tadeusz Stefański, Krzysztof Tomczyk i Jan Zagajny. Burmistrz Andrzej Jarzyński otrzymał od Zarządu OSP okolicznościowy puchar, wraz z podziękowaniami. Puchary otrzymali również poseł RP Marek Suski, Marek Zdziech, radni Rady Miejskiej, starosta Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski oraz osoby życzliwe i wspierające OSP w Woli Korzeniowej.

Przekazany samochód marki RENAULT S-170 zakupiono ze środków gminnych i środków własnych OSP. Do chwili obecnej jednostka dysponowała 37- letnim Żukiem, nie spełniającym wymogów współczesnego pożarnictwa. Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił, że jest to już 5 pojazd zakupiony w ciągu ostatnich 4 lat, a decyzje o kolejnych zakupach popierał zawsze Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech i wszyscy radni.

Burmistrz Andrzej Jarzyński i kierownik Miejskiego Centrum Informacji Jadwiga Kopycka wręczyli również drużynie piłkarskiej z Woli Korzeniowej, której członkami są strażacy, nowo zakupione stroje sportowe.

Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali koncertu Miejskiej Orkiestry Dętej. Poseł Marek Suski pogratulował orkiestrze wspaniałych osiągnięć, życząc dalszej owocnej pracy i sukcesów a kapelmistrzowi Henrykowi Kapturskiemu - owocnej pracy z młodzieżą.12.03.2011

Dnia 12 marca 2011 w OSP w Woli Korzeniowej odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze na którym wybrany został nowy zarząd OSP.
OSP Wola Korzeniowa


Prezes - Wanat Cezary

Wiceprezes – Winiarczyk Grzegorz

Naczelnik – Seweryn Artur

Z-ca Naczelnika – Tomczyk Krzysztof

Sekretarz – Cegliński Marek

Skarbnik – Mieczysław Gwarek

Gospodarz – Barański Sławomir

Druha Matla Marian został wybrany Prezesem Honorowym za zasługi jakie wniósł w rozwój tej jednostki.

Komisja rewizyjna

 1. Przewodniczący komisji – Pytoń Kazimierz
 2. Sekretarz – Matla Mariusz
 3. Członek – Matla Sławomir23.04.2011
 

Warta przy Grobie Pańskim

Jak co roku  Druhowie z naszej jednostki pełnią wartę przy Grobie Pańskim. Strażacka warta  to już wieloletnia tradycja, nawiązująca do pilnowania Grobu Chrystusa przez żołnierzy rzymskich. 


 
OSP Wola Korzeniowa na Powiatowych obchodach Dnia Strażaka14 maja 2011 o godz. 13:00 uroczystą mszą świętą w szydłowieckiej Farze rozpoczeły się powiatowe obchody Dnia Strażaka.
Mszę święta celebrował i słowo Boże wygłosił wice - dziekan Dekanatu szydłowieckiego ks. Zenon Ociesa, we mszy św uczestniczył Powiatowy Kapelan Straży Pożarnej ks. Dziekan Adam Radzimiński.
Druhowie z Woli Korzeniowej czynnie uczestniczyli w uroczystościachks. dziekan Adam Radzimiński, ks wice-dziekan Zenon Ociesa
Poczet sztandarowy OSP Wola Korzeniowa - Tomczyk Krzysztof, Krystian Rogoziński, Robert Sztachera
Wiceprezes OSP w Woli Korzeniowej Grzegorz Winiarczyk
kierowcy OSP Wola Korzeniowa - Sławomir Barański, Kazimierz PytońPo zakończeniu mszy św strażacy przemaszerowali na Rynek Wielki, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości na której zostały wręczone medale i odznaczenia.


Odznaczeni strażacy OSP Wola Korzeniowa

Srebrny medal :


Dzik Dariusz
Dzik Krzysztof
Matla Sławomir
Nawrocki Karol
Rogoziński Zbigniew
Woźniak Kamil


Brązowy medal:


Dzik Artur

Odznaka wzorowego strażaka:


Barański Wojciech
Indyka Mateusz
Lisowski Jarosław


Odznaczony srebrnym medalem Sławomir Matla
Odznaczony srebrnym medalem Kamil Woźniak
Odznaczony odznaką wzorowego strażaka Jarosław LisowskiNa zakończenie uroczystości Przewodnicząca Rady Miejskiej w Szydłowcu - Krystyna Bednarczyk w imieniu Burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego złożyła na ręce Prezesa OSP Cezarego Wanata podziękowanie oraz życzenia z okazji Dnia Strażaka dla wszystkich strażaków z Woli Korzeniowej.


Prezes OSP Cezary Wanat otrzymuje podziękowanie od przewodniczącej rady miejskiej w Szydłowcu
Krystyny Bednarczyk


 

 

 

 

 Dzisiaj stronę odwiedziło już 24 odwiedzający (46 wejścia) tutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=